فایل word تخمين دماي هوا با استفاده از شبکه عصبي فازي بازگشتي مبتني بر آموزش با الگوريتم فرگشتي پرورشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين دماي هوا با استفاده از شبکه عصبي فازي بازگشتي مبتني بر آموزش با الگوريتم فرگشتي پرورشي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

از آنجایی که تغییرات اقلیمی دمای هوا تاثیر به سزایی بر روی حیات اجتماعی و فردی انسانها دارد, در این مقاله روشی جدید برای پیش بینی دمای هوا با استفاده از شبکه عصبی –فازی بازگشتی مدل ممدانی ارائه شده است .پارامترهای توابع تعلق ورودی و خروجی شبکه ابتدا توسط یک الگوریتم پرورشی که ترکیبی از بهینه سازی اجتماع ذرات Particle Swarm ) (Optimization و استراتژی تکاملی (Evolutionary Strategy) است, آموزش داده شده است و در ادامه پارامترهای تواب ع تعلق خروجی شبکه, با استفاده از الگوریتم عاطفی تنظیم می شود .نتایج پیادهسازی نشان میدهند که این مدل می تواند پی ش- بینی قابل قبول برای وضعیت متوسط دما تقریب بزند

لینک کمکی