فایل word تخمين پارامتر هاي يک آنتن ريزنواري با استفاده از شبکه عصبي - فازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخمين پارامتر هاي يک آنتن ريزنواري با استفاده از شبکه عصبي - فازي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :14

چکیده مقاله:

اخیرا استفاده از شبکههای عصبی فازی در تقریب مشخصات ادوات مایکرویوی مورد توجه زیادی قرارگرفته است. در این مقاله روشی سیستماتیک جهت طراحی و بهینهسازی پارامترهای آنتنهای ریزنواری برمبنای شبکههای عصبی فازی معرفی میگردد. نشان خواهیم داد که روش پیشنهادی ضمن برخورداری از - دقتی بالا در فرایند طراحی, در فرایند بهینهسازی نیز به جوابهای قابل قبول منجر میشود. ضمناً زمانبهینهسازی در این روش بسیار کمتر از روشهای معرفی شده در مقالات پیشین است. چگونگی استخراج مشخصات یک آنتن ریزنواری فراپهنباند با پچ دایرهای به کمک شبکههای عصبی فازی توضیح داده می - شود. تابع هدف مورد نیاز بهینهگر را به کمک مقادیر تقریبی گرفته شده از شبکههای عصبی فازی تعریف - می شود.

لینک کمکی