فایل word تخصيص وظيفه چندربات بااستفاده ازروش خوشه بندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تخصيص وظيفه چندربات بااستفاده ازروش خوشه بندي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

دراین مقاله یک روش برای حل مساله تخصیص وظیفه برای مقادیر زیاد وظیفه و ربات درزمان بسیارکم ارایه شده است دراین روش فضای جستجوی مساله را باتقسیم وظایف به تعداد ربات ها کاهش میدهد روش پیشنهادی به سه مرحله تقسیم میشود ابتدا یکی ازربات ها ازیک روش خوشه بندی برای تقسیم وظایف به تعدادربات ها استفاده می کند سپس ربات انتخاب شده هریک ازرباتها را به یک خوشه تخصیص میدهد درنهایت هریک ازخوشه ها یک الگوریتم تخصیص وظیفه توسط ربات اختصاص داده شده به آن خوشه برای انجام کارها اجرا میشود دراین مقاله ازالگوریتم ژنتیک برای حل مساله تخصیص وظیفه استفاده شده است به منظور بررسی عملکرد روش پیشنهادی شبیه سازی محاسباتی انجام شده است

لینک کمکی