فایل word تحليل طيف جذب و مقدار پاسخ دهي وابسته به چگالي نا خالصي نقاط کوانتومي در آشکارساز فروسرخ نقطه کوانتومي درون چاه کوانتومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل طيف جذب و مقدار پاسخ دهي وابسته به چگالي نا خالصي نقاط کوانتومي در آشکارساز فروسرخ نقطه کوانتومي درون چاه کوانتومي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

اشکارسازی درطیف فروسرخ دارای کاربردهای زیادی درحوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات تصویربرداری پزشکی اموزنظامی دید درشب و تشخیص اتش سوزی و ... است یکی ازپنجره های مهم مناسب دراین محدوده پنجره 8تا12 میکرومتر است که درآن فضای ازاد کمترین جذب رادارد بنابراین عبور اطلاعات به راحتی امکان پذیر است دراین مقاله نقطه کوانتومی هرمی شکل ازجنس GaAs / InA درون یک چاه کوانتومی ازجنس GaAs/AlGaAs بصورت یک ساختار نانوکامپوزیتی درنظرگرفته شده است و بااستفاده ازمدل ماکسول ـ گارنت تابع دی الکتریک موریک محاسبه شده است تابع دی الکتریک محاسبه شده به منظور استفاده درنرم افزارهای مختلف جهت شبیه سازی ادوات فوتونیکی بسیارپرکاربرد است طیف جذب اشکارساز مادون قرمز نقطه کوانتومی درون چاه کوانتومی درنرم افزار Comsol محاسبه میگردد ازانجایی که راندمان کوانتومی درنقاط کوانتومی خود ساختاریافته به علت پوشش کم نقاط و درنتیجه کوچک بودن طول موثرناحیه فعال بسیارپایین است باتغییر میزان چگالی ناخالصی نقاط کوانتومی برروی ناحیه فعال اشکاساز مادون قرمز نقطه کوانتومی درون چاه کوانتومی و تاثیر آن را برروی پارامترهای اشکارمادون قرمز مانند طیف جذب راندمان و پاسخ دهی کوانتومی را محاسبه مینماییم

لینک کمکی