فایل word تحليل ترافيک تاکسي هاي شهري به کمک تکنيک هاي داده کاوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تحليل ترافيک تاکسي هاي شهري به کمک تکنيک هاي داده کاوي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

پیش بینی و درک شرایط ترافیکی در شهر ها یک مسئله ی مهم برای برنامه ریزی های شهری و کنتر لهای محیطی است. همانطور که می دانیم, بسیاری از تصمیمات در مورد نحوه ی خدمت رسانی در حوزه ی حمل ونقل و مدیریت شهری وابسته به اطلاعات ترافیکی در سطح شهر است .برای این منظور, تحلیل داده های ترافیکی خودروها در تمامی مسیرهای شهری مورد نیاز است که امروزه خودروهای مجهز به حسگرهای سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) که در مسیرهای حمل و نقل شهری توزیع و اطلاعات مکانیشان ارسال می گردد, میتوانند ابزار خوبی برای تولید داده های ترافیکی در سطح شهر باشند. وسایل نقلیه ی مجهز به حسگر بدلیل میزان کارایی, بهره وری و دقت بالا منبع مهمی از اطلاعات حرکت خودر وها در سیستم های حمل و نقل هوشمند (ITS) 2هستند که به موجب آن, در این مقاله از داده های سنسور موقعیت یاب نصب شده روی تاکسی ها که در فواصل زمانی معینی داده هایی را برای ما ارسال می نماید, استفاده شده است .در این مقاله یک چارچوب 3 برای تبدیل داده های نقاط ارسالی تاکسی ها به تحلیلی از ترافیک شهری ا رائ ه شده که هر یک از مراحل چارچوب توسط یکی از چندین الگوریتم موجود, پیاده سازی شده است .این چارچوب 5 مرحله ای به این صورت است که ابتدا مجموعه داده هایمان را پاک سازی مینماییم سپس داده ها را کاهش می دهیم.

لینک کمکی