فایل word تجزيه و تحليل و ابهام زدايي روش هاي ترجمه ماشين مبتني بر آنتولوژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل و ابهام زدايي روش هاي ترجمه ماشين مبتني بر آنتولوژي :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

هستی شناسی مبحثی میان رشته ای است که با رشته های مهندسی رایانه, هوش مصنوعی, زبانشناسی, فلسفه, کتابداری و اطلاع رسانی, علوم شناختی و … ارتباطی بسیار نزدیک دارد .واژه هستی شناسی اولین بار در رشته فلسفه مطرح شده است.کل هستی متشکل از موجودیت هایی است که به نحوی در ارتباط مفهومی با یکدیگرند .این ارتباط ها, شبکه ای در هم تنیده از مفاهیم را تشکیل می دهند که کل آن تصویری از هستی را متبادر می سازد .هدف از نگارش این مقاله آن بود تا دست کم بخشی از مشکلات ترجمه ماشینی, مشخص و ریشه یابی گردد .یافته ها حاکی از آن بود که ) پدیده ( در حال حاضر دارای مشکلات فراوانی است که ریشه آن ها را در سه چیز می توان جستجو کرد ( 1 :نبود زبانشناسان مجرب در گروه برنامه نویسان؛ ( 2 نحو محوربودن تئوری زبانی؛ ( 3 نبود قدرت تعقل و تفکر در ماشین های ترجمه .ضمنا مشخص گردید که مشکلات نوع اول را می توان با به کارگیری نیروی متخصص رفع نمود .مشکلات نوع دوم با تجدیدنظر در تئوری زبانی و توجه به معنا قابل رفع است, اما -دس تکم در شرایط کنونی -نم یتوان قدرت تعقل و تفکر را به ماشین داد و بنابراین مشکلات مربوط به مورد 3 قابل حل نیستند .با وجود این, نتیجه گیری شد که برای ترجمه متون اینترنتی و حجم زیادی از اطلاعات, بویژه وقتی هدف درک کلیات متن باشد, استفاده از ماشین به جای انسان هم راحت تر است و هم سریع تر و معقول تر

لینک کمکی