فایل word تجزيه و تحليل پايداري سيگنال کوچک درمزرعه بادي باموتورسرعت متغيرباسيستم DFIG

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word تجزيه و تحليل پايداري سيگنال کوچک درمزرعه بادي باموتورسرعت متغيرباسيستم DFIG :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي درمهندسي برق و علوم کامپيوتر

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

این مقاله برپایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت یکپارچه شده مزرعه بادی بااستفاده ازسیستم DFIG تمرکز دارد مدل DFIG برای تجزیه و تحلیل پایداری سیگنال کوچک ساخته شده است یک ژنراتور 9 شین سیستم تست WECCبه منظور بررسی اثرات مجتمع سازی درمقیاس بزرگ ازنیروی باد درسیستم قدرت باتحلیل پایداری سیگنال کوچک مورد بررسی قرارگرفته است حالتهای مختلف نوسانی با مقادیر ویژه فرکانس و نسبت میرایی بدست آمده نتایج حاصل ازتجزیه و تحلیل مقادیر ویژه ارایه شده اند برای نشاندادن پایداری سیگنال کوچک سیستم قدرت با خروجی افزایش مزرعه باد افزایش یافته است همچنین درنظر گرفته شده است که سیستم ژنراتور باموتور سرعت متغیر عملکرد دارد و نتایج آن ارایه گردیده است

لینک کمکی