فایل word مقاله تحليل عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي مجاور شيب هاي ساحلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل عددي ظرفيت باربري پي هاي سطحي مجاور شيب هاي ساحلي :

چکیده:
جهت بررسی ظرفیت باربری نهایی پی های سطحی مجاور شیبهای مستقر بر روی خاک های چسبنده از روش المان تفاضلی استفاده شده است. به همین منظور به کمک نرم افزار Flac 2d تلاش شده است که تاثیر پارامترهای مختلف موثر از جمله اثر زاویه شیب B نسبت موقعیت سطحی پی D/B نسبت ارتفاع شیب H/B و نیز نسبت مقاومت خاک رسی (فرمول در متن اصلی مقاله) مورد بررسی قرار گیرد. هم چنین ظرفیت باربری نهایی با افزایش نسبت موقعیت پی سطحی زیاد می شود و برای شیب 30 درجه به ازای D/B=5 و برای شیب 60 و 90 به ازای D/B=7 ظرفیت باربری به عدد محشخصی میل می کند.

لینک کمکی