فایل word مقاله شناسايي خشکسالي هاي شديد و اثرات آن بر محصولات کشاورزي غالب در استان ايلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شناسايي خشکسالي هاي شديد و اثرات آن بر محصولات کشاورزي غالب در استان ايلام :

چکیده:
استان ایلام به دلیل موقعیت خاص و توپوگرافی جغرافیایی یکی از مناطقی است که خشکسالی در سال های اخیر گریبانگیر آنشده و باعث خشکی آب های سطحی, از بین رفتن مراتع, بیابان زاییی , هجوم گاه وبی گاه افت به مزارع کشاورزی و درختان بلوط, تغییرات اقلیم هواشناسی و هم چنین وقوع پدیده گرد و غبار شده است. استان 38 درصد از عرصه ها به کشت انواع محصولات کشاورزی اختصاص دارد. سال های پرآب و بسیار مرطوب سالهای 83- 1382, 84- 1383 و 86- 1385 می باشند. در سال های که پدیده خشکسالی بیشترین خسارت را بر جای گذاشته برداشت گندم و جو به صورت بسیار زیادی کاهش یافته و به کمتر ازیک سوم 1/3 برداشت در سال های پر آب رسیده است.

لینک کمکی