فایل word مقاله تأثير جزيره ي گرمايي بر موازنه ي عناصر اقليمي و آلودگي در محيط زيست شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تأثير جزيره ي گرمايي بر موازنه ي عناصر اقليمي و آلودگي در محيط زيست شهري :

چکیده:
افزایش جمعیت درشهرهای مختلف جهان, گسترش افقی شهرها وتغییر کاربری اراضی راموجب شده که نتیجه ی آن یعنیکاهش سطوح پوشش گیاهی طبیعی– نابودی خاک – محدود شدن حریم رودخانه ها – آلودگی دریاچه ها و دریاها و . . .کم و بیش بر شرایط آب و هوایی شهرها تأثیر گذاشته است, از طرف دیگر با وجود ساختمانهای بلند ورود ذرات گرد و غبار و آیروسلها به جو , مستقیماً ناشی از فعالیتهای انسانی درشهرها میباشد.بنابراین فعالیتهای انسان در شهرها و مناطق شهری میتواند بر روی رژیم حرارتی – بارش- باد و . . . تأثیر گذارد. توسعه ی شهر نشینی و فعالیتهای انسانی و فرآیند ساخت و سازهای شهری خواه ناخواه بر شرایط اقلیمی شهر تأثیر میگذارد,

لینک کمکی