فایل word مقاله عدالت جنسيتي از ديدگاه تعاليم اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله عدالت جنسيتي از ديدگاه تعاليم اسلامي :

چکیده:
عدالت جنسیتی به معنای رعایت تناسب زنان و مردان در دسترسی به همه امکانات فرهنگی, اجتماعی و اقتصادی است به گونه ای که در حق هیچ کدام ستم یا اجحافی نشود. هدف از این نوشتار تبیین دیدگاه اسلامی و شاخصه های عدالت جنسیتی است که در این مقاله به روش متابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در اسلام در حالیکه تفاوت ها نادیده گرفته نشده تبعیض هم تجویز نمی شود . عدالت جنسیتی مثل سایر مقوله های عدالت نیازمند اصول و مبانی شاخص ها و حوزه های گوناگونی است و با عقل ابزاری, مادی گرایی , منفعت طلبی و حتی جنسیت گرایی نمی توان به ان نائل شد. تنها راه سعادت دو جنس زن و مرد هماهنگی با قوانین خلقت است که در کتاب شریعت اسلام متجلی شده است.

لینک کمکی