فایل word مقاله توسعه مناسبات راهبردي ايران با تاکيد بر ژئوپليتيک و ديپلماسي اقتصادي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توسعه مناسبات راهبردي ايران با تاکيد بر ژئوپليتيک و ديپلماسي اقتصادي :

چکیده:
رویکردهای نوین در تعاملات بین المللی بیانگر نقش آفرینی ویژه ابزارهای قدرت نرم و بخصوص میزان تسلط بر گلوگاه های اقتصادی و بازارهای عرضه و تامین نیازهای عمومی در تعیین حوزه های نفوذ و سطوح قدرت بین المللی است. این دیدگاه با گره زدن نیازهای متقابل دولت ها و ملت ها اکنون در محاسبات و تحلیل های نوین ژئوپلیتیکی و نیز در ترسیم الگوهای توسعه ای بر بستر توانمندی های جغرافیایی از اولویت و جایگاه خاصی در اذهان تصمیم سازان و تصمیم گیران اداره امور ممالک برخوردار گردیده است. چراکه رابطه سیاست و فضا یک رابطه دوجانبه و پویاست به گونه ای که پیگیری هر سیاستی تظاهرات فضایی خاص خود را داشته و هر فضایی نیز سیاست های خاص خود را می طلبد. در چنین شرایطی حضور فعال و راهبردی ایران در مسائل منطقه ای و به ویژه با رویکردهای اقتصادی و گره زدن نیازهای متقابل میان کشورهای هدف ضمن تثبیت نقش های مثبت و اثرگذار ایران دز سطح منطقه موجب ارتقا اهمیت استراتژیک این کشور در صحنه های نظام بین المللی می گردد. از این رو توجه لازم در بکارگیری دیپلماسی اقتصادی بر بستر مبانی ژئوپلیتیکی و تاثیرات آن بر توسعه روابط منطقه ای در استراتژی سیاست خارجی ایران, ضمن کمک به پایداری و برخورداری این کشور از تعادل استراتژیکی با قدرت های منطقه ای و بین المللی کشایشگر فضایی مطلوب در جهت گیری سیاست خارجی ایران خواهد بود.

لینک کمکی