فایل word مقاله تحليل غير ارتجاعي ستون هاي کامپوزيت در ساختمان هاي بلند مرتبه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل غير ارتجاعي ستون هاي کامپوزيت در ساختمان هاي بلند مرتبه :

چکیده:
هدف اصلی از طرح و اجرای سازه های مرکب دستیابی به مزایای عملکرد سازه ای مشترک هر دو بصورت همزمان است.. لذا تحقیق در مورد مصادیق رفتار واقعی چنین سازه هایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.هدف اصلی این تحقیق بر آن است تا سازه های کامپوزیتی با ستون های مدفون در بتن که دارای خاصیت مقاوم بودن در مقابل کمانش می باشد به صورت طرح لرزه ای بررسی و تحلیل نماییم و با سازه های فولادی نظیر آن سازه مقایسه کنیم و بدانیم که کدامیک نتایج بهتری از خود نشان می دهد. برای بررسی رفتار لرزه ای مدل ها از شتاب نگاشت های همپایه استفاده شده است و تحلیل مدل ها با روش آنالیز دینامیکی غیر خطی توسط نرم افزار سایزمواستراکت seismostruct انجام گرفته است. این نرم افزار دارای قابلیت انواع تحلیل از جمله استاتیکی,دینامیکی در حالت خطی و غیر خطی را داراست. در این مطالعه مشخص شد سازه های کامپوریت در مقایسه با سازه های فولادی رفتار سازه ای و لرزه ای بهتری دارند این امر در سازه های مرتفع با افزایش شکل پذیری و تغییر مکان بیشتر خود را نشان می دهد. قاب های طراحی شده با ستون های کمپوزیت تیپ 1و 3 در عملکرد خمشی, رفتار سازه ای مشابهی دارند بطوریکه شکل پذیری, نرمی و عملکرد مناسب برای دفع نیروی جانبی از ویژگی های این دو مقطع می باشد.

لینک کمکی