فایل word مقاله توالي و هم تقدير شوم در ناخودآگاه کاوس نقد داستان سياوش بر بنياد آراي فرويد, با محوريت اثبات يک فرضيه ي نوين

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله توالي و هم تقدير شوم در ناخودآگاه کاوس نقد داستان سياوش بر بنياد آراي فرويد, با محوريت اثبات يک فرضيه ي نوين :

چکیده:
جستار پیش روی بر بنیاد نظریات فروید به طرح یک فرضیه ادبی – روانکاوانه ی نوین می پردازد ؛ در بیانی مختصر, اساس فرضیه ی جستار بر یافتن پاسخ این سوال استوار است که اصولاً به چه سبب کاوس در برابر هر مرحله از مراحل داستان سیاوش, با نگاهی بدبینانه, از پس زمینه ی حتی خوشایند بستر حوادثی را فراهم می آورد که هر بار گویی تقدیری شوم او را در برگرفته است؟ آیا با روان کاوی شخصیت کی کاوس می توان به کشف رابطه ای در یانه ی شخصیت و و رویدادهای ناخوشایندی که او را در داستان سیاوش احاطه کرده است دست یافت؟ در پی پاسخ گویی به چنین پرسش هایی, قرضیه ای نوین مطرح می گردد, فرضیه ای که نگارندگان, از نقد روان کاوانه ی داستان سیاوشف به سان ابزاری برای اثبات آن بهره می برند.

لینک کمکی