فایل word مقاله تحليل غير خطي دکل هاي تک پايه انتقال نيرو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل غير خطي دکل هاي تک پايه انتقال نيرو :

چکیده:
در این تحقیق رفتار غیر خطی هندسی دکل های تک پایه انتقال نیرو مورد مطالعه قرار گرفته است. دکل های تک پایه به علت این که اعضای بلند طره مانند لاغر تحت خمش و بار محوری هستند تغییر مکان توجهی تحت بارگذاری داشته و لنگرهای ثانویه ی غیر قابل اغماضی در آن ها به وجود می آید. به علت اهمیت این موضوع یک نمونه واقعی تک پایه انتقال نیرو با استفاده از نرم افزار PLS-pole مدلسازی شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. هم چنین در قسمت دیگر این تحقیق, اثرات وجود اتصالات خمشی پیچی متعدد در بدنه ی این دکل ها, که از عوامل تاثیرگذار روی رفتار غیر خطی دکل و رابطه ی بار تغییر مکان آن ها می باشد مورد بررسی قرار گرفته است.

لینک کمکی