فایل word مقاله شیاسايي فصول بارشي استان همدان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله شیاسايي فصول بارشي استان همدان :

چکیده:
جهت تعیین فصول بارشی در استان همدان از آمار بارش روزانه چهار ایستگاه سینوپتیک واقع در استان استفاده گردیده. سپس جهت شناسایی فصول بارشی در هر ایستگاه ماتریس M*N از آمار بارندگی تهیه شد. نتایج حاصل از خوشه بندی نشان داد که بیشترین مقدار بارش با استفاده از نرم افزار GIS در هر ماه در استان شد. نتایج حاصل از خوشه بندی نشان داد که بیشترین مقدار بارش در استان در ماه های سرد سال بوده و بیشترین مقادیر بارش به قسمت های جنوبی و شمالی استان و کمترین آن به جنوب شرق استان که ایستگاه های نماینده آن ها به ترتیب نهاوند, نوژه و ملایر است , تعلق دارد.

لینک کمکی