فایل word مقاله تحليل غير خطي ساختمان بنايي به روش ستون معادلوارائه راهکارهاي بهسازي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل غير خطي ساختمان بنايي به روش ستون معادلوارائه راهکارهاي بهسازي :

چکیده:
ایران یکی از مناطق لرزه خیز جهان به شمار می رود که هر چند یکبار شاهد وقوع زمین لرزه های به بزرگی بیش از 5 در مقیاس ریشتر میباشد . آمار وحشتناکی از تلفات جانی ومالی در زمین لرزه های شمال بجنورد در سال 1302 , زمین لرزه 1342 بوئین زهرا, زمین لرزه سال 1357 طبس و زمین لرزه سال 1369 منجیل – رودبار گزارش شده است . در تمامی این رخدادها اکثر ساختمان های آسیب دیده, ساختمان های با مصالح بنایی و به ویژه در مناطق روستایی بوده که از کیفیت اجرایی پایینی برخوردار بوده اند . این آمار نشان دهنده اهمیت مقاوم سازی ساختمان های بنایی در مقابل زلزله می باشند . در این مقاله ضمن معادل سازیدیوار بنایی با سه ستون معادل که دارای خصوصیات محوری وخمشی مطابق با شکست دیوار است مدل تحلیل غیر خطی می گردد ودیوارهای فاقد مقاومت, مطابق دستورالعمل بهسازی لرزهای بهسازی می گردد

لینک کمکی