فایل word مقاله جايگاه شهرها در کاهش تغيير اقليم جهاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگاه شهرها در کاهش تغيير اقليم جهاني :

چکیده:
هدف مقاله تبیین نقش شهرها در تغییر اقلیم , توضیح و تشریح مهمترین پیمانها و معاهدات بین المللی شهرها برای تغییر اقلیم و در نهایت ارائه چارچوبی مناسب برای جایگاه شهرها در کاهش تغییر اقلیم می باشد. تحقیق حاضر از نوع اسنادی بوده که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج نشان داد که شهرها بیشترین میزان انرژی جهان را مصرف می کنند و در پی آن مسئول نسبت بزرگی از انتشار گازهای گلخانه ای می باشند. طبق گزارش سکونتگاه های انسانی سازمان ملل در سال 2011, بین 40 تا 70 درصد انتشار گازهای گلخانه ای, ناشی از شهرهاست. از سوی دیگر شهرها نقش حیاتی در تحقق و دستیابی به تعهدات در چارچوب معاهدات بین المللی تغییر اقلیم دارند. به عبارت دیگر شهرها می توانند با توجه به محیط نوآورانه و نقش مدیریت محلی در استفاده از ظرفیت کنشگران بخش خصوصی و جامعه مدنی در کاهش تغییر اقلیم پیشتاز باشند.

لینک کمکی