فایل word مقاله طراحي اجرايWeb GISدر بهينه سازي الگوي کشت با تاکيد بر نياز ابي محصولات (پايلوت: منطقه ي برخوار و دولت آباد)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله طراحي اجرايWeb GISدر بهينه سازي الگوي کشت با تاکيد بر نياز ابي محصولات (پايلوت: منطقه ي برخوار و دولت آباد) :

چکیده:
کشاورزی به عنوان یکی از مهم ترین ارکان اقتصادی هر کشور و هم چنین یکی از منابع اصلی در تامین نیاز غذایی مردم است, در بین عواملی که در رشد و بازدهی محصولات کشاورزی تاثیر دار شرایط جوی است ه جز مهم ترین فاکتورهای موثر بر رشد گیاهان زراعی می باشد. به طوری که گیاهان زراعی برای رسیدن به هریک از درجات مختلف فنولوژیکی رشد, نیاز به میزان واحد حرارتی و رطوبتی معینی دارند. در برنامه ریزی کشاورزی, شرایط اقلیمی جهت انتخاب نوع محصول, زمان کاشت, برداشت, آبیاری های مزارع, برای توجیه نوسانات تولی محصول و; تاثیر عمده دارد. علی رغم محدودیت منابع آب و توزیع مکانی نامناسب آن در پهنه جغرافیایی ایران, متاسفانه بهره وری و کارآیی استفاده از این منابع بسیار پایین است (علیزاده 1382؛ کافی 1389) با توجه به وضعت بحران آب در ایران ومصرف عمده ی آب در بخش کشاورزی تجدیدنظر در نوع کشت گیاهان با توجه به شرایط آبی منطقه ضروی به نظر می رسد.

لینک کمکی