فایل word مقاله جايگاه شعر و شاعران آرمانشهر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله جايگاه شعر و شاعران آرمانشهر مهدي اخوان ثالث و احمد شاملو :

چکیده:
اندیشه آرمانشهر و آرزوی دستیابی به جامعه مطلوب, از دیرباز ذهن بسیاری از فلاسفه اندیشمندان منتقدان, شاعران و; را به خود مشغول داشته است. شاعران به دلیل آرمان خواهی همواری برای یافتن و ساختن جهان آرمانی خود در تلاش بوده اند و شعر را وسیله ای برای بیان و تصویر جهان آرمانی قرار داده اند. شاعران معاصر همانند شاعران قرون متقدم به دنبال تصویری از جهانی آرمانی خویش بوده اند. این مقاله در پی این است که نقش و جایگاه شعر و شاعران را در آرمانشهر اخوان و شاملو بررسی نماید.

لینک کمکی