فایل word مقاله راهکارها و چالش هاي پدافند غير عامل در شهرها نمونه موردي شهر تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله راهکارها و چالش هاي پدافند غير عامل در شهرها نمونه موردي شهر تهران :

چکیده:
شهر تهران به عنوان پایتخت جمهوری اسلامی ایران مرکز اصلی تصمیم گیری کشور با حجم بالای سرمایه گذاری , استقرار بسیاری از صنایع, تاسیسات , ابزارهای اقتصادی و جمعیت بالای ساکن در این شهر همواره به عنوان هدفی عمده برای دشمن مطرح بوده است که در صورت تهاجم نظامی دشمن به تهران نه تنها این شهر بلکه کل کشور نیز دچار بحران خواهد شد لذا می توان با اقدامات پدافند غیر عامل بکار بردن اصول آن که شامل استتار, اختفا , پوشش , فریب , تفرقه و پراکندگی, مکان یابی , مقاوم سازی و استحکامات- اعلام خبر, در شهر تهران ضمن کاهش میزان خسارات و آسیب های وارده باعث تسهیل مدیریت بحران, افزایش پایداری و ادامه فعالیت در شرایط بحران می شود که در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی با استفاده از اطلاعات اسنادی (کتابخانه ای) و داده های آماری و تکمیل پرسشنامه و مشاهدات میدانی صورت گرفته است که تجزیه تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS ,EXCEL و از نرم افزار ARC GIS جهت ترسیم نقشه ها استفاده شده است و شهر تهران از نظر امکانات و مسائل در خصوص پدافند غیر عامل مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده به ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت موجود انجامیده است نتایج حاصله از تحقیق نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب شهر تهران در زمینه دفاع غیر عامل می باشد که در صورت تهاجم دشمن این شهر با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

لینک کمکی