فایل word مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيک در تدوين قوانين بهينه بهره برداري از مخازن برقابي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد الگوريتم ژنتيک در تدوين قوانين بهينه بهره برداري از مخازن برقابي :

چکیده:
بهینه سازی عملکرد سدها به منظور تامین نیازهای برقابی, کشاورزی, صنعت و ; از مواردیست که پس از ساخت سد مورد توجه بهره برداران قرار گرفته و توسط الگوریتم های فراکاوشی نظیر الگوریتم ژنتیک این امر حاصل می گردد. کد الگوریتم ژنتیک در مطالعه حاضر در برنامه مایکروسافت اکسل توسط زبان برنامه نویسی ویژوال بیسیک Visual Basic for Applications و ابزار ماکروز Macros) نوشته و اجرا گردیده است . با در نظر گرفتن افق دید 10 ساله و بازه های زمانی ماهانه نتایج حاصل از بهینه سازی بهره برداری از سد دز به منظور تولید انرژی برقابی نشان می دهد. از مقایسه نتایج حاصل از این بهینه سازی و نمودارهای ترسیم شده استنباط می شود الگوریتم ژنتیک در این زمینه از قدرت بالایی برخوردار است.

لینک کمکی