فایل word مقاله کاربرد روش پاسخ سطحي در جذب زيستي يون فلز سنگين نيکل با استفاده از فيتوپلانکتون Tetraselmise chuii از محلول هاي آبي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله کاربرد روش پاسخ سطحي در جذب زيستي يون فلز سنگين نيکل با استفاده از فيتوپلانکتون Tetraselmise chuii از محلول هاي آبي :

چکیده:
فلزات سنگین در آب های ساحلی خلیج فارس بهدلیل فعالیت های شهری و صنعتی به همراه فعالیت های نفتی شامل اکتشاف, استخراج و صادرات نفت وارد می شوند. خلیج فارس بعلت دارا بودن عمق کم, محدودیت گردش آب, شوری ودمای بالا تاثیرات آلودگی در آن تشدیدمی شود. فلزات سنگین عناصری با پایداری بالا و توانایی تجمع در زنجیره غذایی می باشند. این فلزات حتی در غلظت های کم بسیار سمی و مضر هستند. بنابراین حذف این فلزات از پساب ها وجلوگیری از ورود آن ها به زنجیره غذایی بسیارمهم می باشد. هدف از این مطالعه بررسی تونایی فیتوپلانکتون Tetraselmise chuii در جذب فلز سنگین (نیکل) از محلول های آبی است.

لینک کمکی