فایل word مقاله روش هاي استحصال آب باران خراسان جنوبي براي بهبود شرايط زيستي و امنيتي موجود

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش هاي استحصال آب باران خراسان جنوبي براي بهبود شرايط زيستي و امنيتي موجود :

چکیده:
فقدان آب به نابودی واحدهای سیاسی و درگیریهای خشونت بار منتهی می گردد. استان خراسان جنوبی به علت کمبود منابع آبی , برداشت بی رویه از منابع آب زیرزمینی و; با کمبود بارش مواجه می باشد. روش های استحصال آب باران خراسان جنوبی که در عرض 10 تا 65 درجه شمالی و طول 20 تا 70 درجه شرقی می باشد برای بهبود شرایط زیستی و امنیتی موجود بررسی می شود. از دو پایگاه یکی مقدار بارش روزانه برای سه ایستگاه استان خراسان جنوبی در بازده زمانی 2003-2000 و دیگری داده های ارتفاع ژئوپتاسیل تراز 500 هکتوپاسکال , فشار تراز دریا, مولفه های باد مداری (U) و نصف النهاری (v) و نم ویژه تراز 500 هکتوپاسکال از NCEP/NCAR همراه نقشه بارش TRMM برای اوج بارش استفاده گردید. دریای خزر و شرق مدیترانه منبع رطوبت بارشی ایستگاه های خراسان جنوبی است که کمبود آب علاوه بر تنش های محلی و منطقه ای روند توسعه این استان را با مشکل مواجه ساخته و موجب بروز انواع ناامنی ها در سطح استان شده است.

لینک کمکی