فایل word مقاله تاملي بر گفت و گ درساختارداستاني منطق الطير

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاملي بر گفت و گ درساختارداستاني منطق الطير :

چکیده:
عطار نیشابوری, یکی از صوفیانی است که در مکتب خویش به آوردن قصه و حکایت اهتمامی خاص داشته است, هر موضوع اخلاقی یا عرفانی را که می خواسته است بیان کند. به نوعی آن را با حکایتی می آمیخته, تا بهتر ذهن شنونده بنشیند. از این جهت شناخت عوامل تشکیل دهنده ی داستان های او مهم است.در این پژوهش عناصر داستانی موجود در حکایت های منطق الطیر مورد بررسی قرار گرفته و گفت وگو که عنصر مهم داستان های اوست در ابعاد مختلف از قبیل: گفت وگوی یک طرفه, دو طرفه چند طرفه و تک گویی درونی شخصیت اصلی بررسی وتحلیل شده است.

لینک کمکی