فایل word مقاله تاملي کوتاه در عاشقانه هاي احمد شاملو و ناظم حکمت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاملي کوتاه در عاشقانه هاي احمد شاملو و ناظم حکمت :

چکیده:
هدف مقاله ی حاضر تاملی در اشعار عاشقانه ای احمد شاملو و ناظم حکمت و اشاره ای مختصر به ویژگی های برجسته ای این اشعار و تفاوت آن ها با دیگر عاشقانه هاست. هم چنین موارد اشتراک واختلاف شاملو و ناظم در عاشقانه سرایی و نگاهی به افقهای جدیدی که در این زمینه باز کرده آند, محل توجه بوده است. احمد شاملو و ناظم حکمت شاعران مبارزی هستند که عاشقانه هایشان رنگ و. بویی متفاوت دارد. روحیه تجدد طلب و ذهن خلاق و پویای آن ها موجب آفرینش اشعار عاشقانه ای زیبا و ابتکاری و متمایز از دیگر عاشقانه ها شده است. شاملو و ناظم در عاشقانه سرایی موارد اشتراک و اختلاف هم دارند که محل دقت و تامل است این اشعار ان ها سرشار از تصاویری بدیع و بکر, و صحنه ی تسری عشق در نبض زندگی و مبارزه و حماسه و رویدادهای اجتماعی است.

لینک کمکی