فایل word مقاله بررسي کاربرد ماتريس لئوپولد در ارزيابي ريسک زيست محيطي براي پروژه خط يک مترو اهواز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کاربرد ماتريس لئوپولد در ارزيابي ريسک زيست محيطي براي پروژه خط يک مترو اهواز :

چکیده:
از جمله پروژه های بزرگ توسعه ای طرح های حمل و نقل و ترافیک و به ویژه حمل و نقل ریلی میباشد .که ارزیابی ریسک محیط زیست و شناسایی خطرها و تمییز این دو از یکدیگر در مطالعات ارزیابی ریسک بسیار اهمیت دارد. در این پروژه اما با تأسی به مطالعات مترو هنگ کنگ از روش ماتریس لئوپلد استفاده شده است روش کار به این صورت است که ابتدا پارامتر های ریسک و شاخص های مرتبط با آن شناسایی میشوند سپس مدل ارزیابی ریسک مربوطه تعیین و احتمال وقوع و تواترهر یک در قالب امتیاز ریسک کمی سازی میشود از آنجا که پروژه قطارهای شهری (مترو) ویژگیهای خاص و منحصر بفردی دارد, ضروری است براساس ریسک‏های خاص خود مورد بررسی قرار گیرد. از آنجایی که در نخستین مراحل شکل‏ گیری پروژه مترو نیز ریسک وجود دارد, لذا لازم است ضمن شناخت ماهیت ریسک, مدیریت کنترل آن نیز مورد بررسی قرار گیرد؛ زمان احتمالی ایجاد ریسک‏ها و اثر آنها تعیین شود و مشخص گردد که برای جلوگیری از وقوع یا مقابله با اثر احتمالی آنها به چه اقداماتی نیاز است

لینک کمکی