فایل word مقاله تبيين آکوستيکي فرايند واجي ناهمگوني در فارسي محاوره در چارچوب نظريه آکوستيکي ياکوبسن و هاله

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تبيين آکوستيکي فرايند واجي ناهمگوني در فارسي محاوره در چارچوب نظريه آکوستيکي ياکوبسن و هاله :

چکیده:
این مقاله بر مبنای این فرضیه که فرایند واجی ناهمگونی در چارچوب مشخصه های آکوستیکی مطرح شده توسط یاکوبسن و هاله 1956 قابل توجیه است نحوه اعمال این فرایند واجی در زبان فارسی محاوره در چارچوب نظریه یاکوبسن و هاله براساس مشخصه های تمایزدهنده واکه ها و هم خوان ها که برحسب معیارهای آکوستیکی تعریف می شوند, بررسی کرده است بدین منظور تعداد 5 واژه ضبط شده مورد تجزیه و تحلیل آکوستیکی قرار گرفته است این واژه ها توسط 5 گویشور مذکر و 5 گویشور مونث در دو گروه سنی 15 تا 30 سال و 42 تا 55سال بیان شده است ارائه قواعد برحسب ویژگی های اکوستیکی و بررسی طیف نگاشت صوتی واژه ها بیانگر آن است که نتایج تحقیق حاضر در راستای تایید فرضیه مطرح شده است.

لینک کمکی