فایل word مقاله بررسي ميزان تراکم دياتومه هاي رودخانه اترک بجنورد _ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي ميزان تراکم دياتومه هاي رودخانه اترک بجنورد _ايران :

چکیده:
اترک رودی خروشان وسیل گیراست که ازکوههای هزارمسجددرخراسان سرچشمه گرفته ودرناحیه چات مرزایران وترکمنستان می شود,پس ازآن واردخاک جمهوری ترکمنستان شده ودرخلیج حسنقلی به دریای خزرمی ریزد.مطالعه برروی میکرووارگانیسمهای این رودخانه که یکی ازمنابع تعیین کیفیت آب می باشدازاهمیت ویژه ای برخورداراست. دیاتومه هافلورجلبکی غالب رادراکوسیستمهای آبی تشکیل می دهنداین مطالعات وتحقیقات ازبهمن 91 تاتیر 92 انجام شد

لینک کمکی