فایل word مقاله راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله راهبردهاي مقابله با اضطراب امتحان :

چکیده:
مقدار کمی هشدار و ایجاد انگیزه در دانش آموزان موجب برنامه ریزی برای درس خواندن و تلاش بیشتر آنان میشوند. اما اگر فشار و اضطراب ایجاد شده بیش از حد توان و تحمل آنها باشد نتایج ناگواری در بر خواهد داشت که باعث افت تحصیلی آنها می شود. آگاهی در این زمینه این مهم را فراهم می سازد که با آموزش دانش آموزان در زمینه روش های صحیح مقابله با اضطراب امتحان کمک کنیم بتوانند بر اضطراب خویش فایق آیند و اعتقاد پیدا کنند که می توانند با تلاش هایشان امور را تغییر دهند و مجالی برای پیشرفت هرچه بیشتر فراهم کرده و پله های موفقیت را در کنار زندگی آرام و بدون تنش طی کند. (اتکینسون و همکاران 1994) . در این مقاله بر آن هستیم تا پیامدهای حاصل از اضطراب امتحان و نیز راه های درمان و یا کاهش آن را مورد بررسی قرار دهیم امید است راهکارهای مطرح شده در این مقاله مشی مناسبی را جهت کاهش اضطراب امتحان ارائه نماید. روش پژوهش حاضر کتابخانه ای و جامعه مورد بررسی پژوهش های انجام شده در زمینه اضطراب امتحان می باشد.

لینک کمکی