فایل word مقاله بررسي کمي و کيفي فاضلاب تصفيه خانه شهرک صنعتي آمل با رويکرد مصرف انرژي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کمي و کيفي فاضلاب تصفيه خانه شهرک صنعتي آمل با رويکرد مصرف انرژي :

چکیده:
در این تحقیق به بررسی کمی و کیفی فاضلاب شهرک صنعتی آمل پرداختیم, شهرک صنعتی آمل شامل 240 واحد صنعتی فعال است, تصفیه خانه آن در دو فاز اجرا شده است که با ترکیب فرایند بیهوازی و هوازی در حال بهره برداری می باشد. برای بررسی کمی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه, پس از محاسبه میزان آب مصرفی واحد های مستقر در شهرک صنعتی آمل به منظور تعیین دبی فاضلاب ورودی به تصفیه خانه مقدار فاضلاب تولیدی هر واحد صنعتی محاسبه شده است, برای بررسی کیفی از فاضلاب ورودی و خروجی نمونه گیری به عمل آمد و پارامتر های اندازه گیری شامل BOD5, COD , MLSS و MLVSSبوده است. نمودار تغییرات پارامترهاو راندمان حذف رسم شد. همچنین با توجه به تجهیزات الکترومکانیکی تصفیه خانه میزان مصرف انرژی الکتریکی در هر واحد تصفیه خانه مورد بررسی قرار گرفت و مشخص شد که بیشترین مصرف انرژی الکتریکی در تصفیه خانه درسیستم تصفیه لجن و همچنین در هوادهی می باشد.

لینک کمکی