فایل word مقاله تجلي آيات سوره انفال در آينه مثنوي معنوي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تجلي آيات سوره انفال در آينه مثنوي معنوي :

چکیده:
این که قرآن غنی ترین و گسترده ترین پشتوانه فکری, فرهنگی و اعتقادی در ادبیات فارسی است قولی است که جملگی برآنند و این موضوع در گفتمان و بررسی های ادبی همواره یکی ازمباحث بنیادین بوده است. به ویژه در متون عرفانی حضور و جلوه متفاوت و گسترده تری از آیات قران را می توان دید. این نامگذاری خود ناشی از داوری آگاهانه و عادلانه ای است که مخاطبان شعر فارسی داشته اند.در این مقاله با اذعان به اهمیت و ضرورت این مساله بر آن است که کم و کیف تجلی آیات سوره مبارکه انفال را از نظر فکری, ادبی و عرفانی در تار و پود کلام مولانا در منظومه مثنوی معنوی واکاوی و تحلیل کند.

لینک کمکی