فایل word مقاله تاثير پارامترهاي مختلف در حداکثر تغيير مکان ديوارهاي خاکي مسلح

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير پارامترهاي مختلف در حداکثر تغيير مکان ديوارهاي خاکي مسلح :

چکیده:
امروزه با توجه به رشد جمعیت, نیاز روز افزون بشر به حمل ونقل, کمبود فضای ساخت و مزایای قابل توجه دیوارهای خاک مسلح در مقایسه باسایر دیوارها, استفاده از این نوع دیوارها به صورت گسترده ای در سراسر جهان درحال رشد می باشد. ازاین رو مطالعه ی عوامل وعناصر مختلف در عملکرد بهتر ومطلوب تر این دیوارها امری ضروری است. در این مقاله در یک مطالعه موردی تاثیر عواملی همچون زاویه اصطکاک داخلی, وزن مخصوص خاک, چسبندگی و مشخصات عناصر تسلیح در رفتار دیوار خاکی مسلح ژئوگریدی با استفاده از روش اجزا محدود و نرم افزار PLAXIS مورد تجزیه وتحلیل دقیق قرار گرفته است. نتایج نشان داده است که زاویه اصطکاک داخلی مصالح یکی از پارامترهای بسیار مهم در عملکرد دیوار است. با استفاده از زوایای اصطکاک داخلی وچسبندگی بیشتر می توان از طول ومقاومت کششی کمتری استفاده کرد

لینک کمکی