فایل word مقاله بررسي کمي و کيفي و مديريت پسماندهاي صنعتي خطرناک در شهرکهاي صنعتي (مطالعه موردي شهرک صنعتي سمنان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کمي و کيفي و مديريت پسماندهاي صنعتي خطرناک در شهرکهاي صنعتي (مطالعه موردي شهرک صنعتي سمنان) :

چکیده:
امروزه یکی از معضلات زیست محیطی, تولید مقادیر قابل توجهی پسماندهای صنعتی است که درصد قابل ملاحظه ای از آن را پسماندهای خطرناک تشکیل می دهد و لذا مدیریت صحیح این مواد از اهمیت خاصی برخوردار است. در این مقاله نوع و کمیت پسماندهای صنعتی خطرناک تولیدی در شهرک صنعتی سمنان با مطالعات میدانی بررسی شده و بر این اساس روش مدیریت این پسماندها در شهرک مذکور ارائه شده است. طبق بررسی های انجام شده, در مجموع 44 نوع پسماند در شهرک صنعتی سمنان تولید می گردد که از این پسماندها, 14 نوع آن شامل پسماندهای صنعتی خطرناک می باشد. پسماندهای صنعتی خطرناک شناسایی شده در این شهرک که از طریق بازیافت امکان به حداقل رساندن آنها وجود دارد شامل روغن های مستعمل, انواع حلالهای مصرف شده , انواع لجن های شیمیایی و اسید سولفوریک مصرف شده می باشد. در این مطالعه مهمترین ملاحظات زیست محیطی و ایمنی که به استناد ماده 7 قانون مدیریت پسماند, در مرحله نگهداری پسماند ها میبایستی توسط واحدهای صنعتی رعایت گردد, ارائه شده و در انتها, راهکارهای مدیریت و دفع پسماندهای صنعتی خطرناک بیان شده است

لینک کمکی