فایل word مقاله تجلي باورهاي خرافي در قصايد خاقاني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تجلي باورهاي خرافي در قصايد خاقاني :

چکیده:
یکی از مفاهیمی که در شعر خاقانی نمود بسیار دارد, اشارات وی به باورهای غیر علمی و خرافی است. بررسی این امر, گذشته از اطلاعات و دانش وسیع شاعر, بیانگر رواج ان باورها در بین مردم عصر او و عدم مشباهت فرهنگ کنونی بشر با فرهنگ کهن است.در این مقاله ابتدا به تحلیل و تقیسیم بندی باورهای خرافی و دلایل اعتقاد مردم به ان ها پرداخته شده, سپس باورهای خرافی موجود در قصاید خاقانی در عناوین مختلف طبقه بندی شده اند, آن گاه در ذیل هر عنوان, تحلیل هریک از باورها ارائه شده ودر مواردی نیز به شواهدی از دیگر شاعران اشاره شده است. تلاش شد تا به اشعاری که در بردارنده ی یکی از باورهای عامیانه است خواننده را در فهم شعر خاقانی یاری دهیم. برخی از باورهای خرافی رایج در شعر خاقانی عبارتند از: جهیدن , پلک, چشم, زخم, شوم بودن مرغ بیگاه, شکستن سفال برای تسهیل زایمان, قبه کردن شراب و رسیدن مهمان, زمرد و افعی, دیو دیده و طلسم

لینک کمکی