فایل word مقاله بررسي کمي وکيفي پسماند هاي صنعتي و ويژه موادزائد صنعتي در واحدهاي آب,برق وبخار شرکت پالايش نفت آبادان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي کمي وکيفي پسماند هاي صنعتي و ويژه موادزائد صنعتي در واحدهاي آب,برق وبخار شرکت پالايش نفت آبادان :

چکیده:
این واحد نیروی اولیه جهت راه اندازی پالایشگاه آبادان را تأمین می کند وشامل واحدهای تهیه آب صنعتی, دیگهای بخار, تولید برق و هوای فشرده, برج خنک کننده و سیستم سوخت رسانی به واحدهای پالایشی و تصفیه آبهای آلوده و سیستم مشعل می باشد. در این واحد بخار لازم برای عملیات پالایشی تأمین می گردد. هدف از این مطالعه شناسایی جریان تولید پسماندها با توجه به فرایند ها , طبقه بندی بر اساس کنوانسیون بازل (Basel) و قانون بازیافت و حفاظت آمریکا ( RCRA) و امکان سنجی کاهش موادزائد صنعتی می باشد, که پس از شناخت و بررسی فرایند تولید ,ویژگی های کمی و کیفی و منابع تولید مورد آنالیز قرار گرفت . بر اساس اندازه گیریها و مطالعات انجام شده مواد زائد صنعتی اصلی تولیدی در این واحد شامل بشکه فلزی آغشته به روغن(40 عدد در سال ),سلیکاژل (166 کیلوگرم در سال ) , پالتهای چوبی , سیمان مستعمل کوره (333 کیلوگرم در سال ), بشکه های مواد شیمیایی, (فیلتر کارتریج100 عدد در سال), لجن های نفتی(1920000 کیلوکرم در سال),صافی ها می باشند, داده های بدست آمده از منابع مختلفی نظیر اطلاعات آزمایشگاهی,گزارشهای روزانه, گزارشهای مهندسی فرایند و; جمع آوری گردید که بعد از انجام طبقه بندی و تحلیل آنالیز های شمیایی انجام شده نسبت به ارائه راهکار های بازیافت متناسب با ملاحظات محیط زیست در محل و یا خارج از صنعت مورد نظر اقدام گردید .

لینک کمکی