فایل word مقاله بررسي نقش کلاسهاي آموسشي ترويجي جهاد کشاورسي در افزايش عملکرد شاليکاران -شهرستان لردگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي نقش کلاسهاي آموسشي ترويجي جهاد کشاورسي در افزايش عملکرد شاليکاران -شهرستان لردگان :

چکیده:
کشور ایران یکی از واردکنندگان برنج است, از این رو افزایش تولید این محصول یکی از دغدغه های اصلی دولتاست. در این مقاله به برررسی نقش جهاد کشارزی در افزایش عملکرد شالیکاران شهرستان لردگان پرداخته شده است. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه می باشد و از نرم افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج آزمون t نشان می دهد که بین شالیکاران تحت پوشش کلاسها با شالیکاران غیر پوشش کلاسها از لحاظ دانش فنی, عملکرد و درآمد تفاوت معنی داری وجوددارد و شالیکاران تحت پوشش کلاسها از عملکرد, دانش فنی و درآمد بیشتری نسبت به شالیکاران غیر پوشش کلاس ها برخودارند.

لینک کمکی