فایل word مقاله تاثير تغييرات محيط زيستي و اقليمي بر ميزان رسوب گذاري رودخانه شهر چاي اروميه (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري بند اروميه )

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تاثير تغييرات محيط زيستي و اقليمي بر ميزان رسوب گذاري رودخانه شهر چاي اروميه (مطالعه موردي ايستگاه هيدرومتري بند اروميه ) :

چکیده:
عوامل تأثیر گذار در پدیده رسوبگذاری متنوع میباشند که ازآن جمله می توان وقوع سیلابها و تکرارآنها, تغییر رژیم هیدرولیکی, تغییر رژیم رسوبی, تغییر کاربری اراضی, تغییردرویژگیهای حوضه آبریز, دخل و تصرف در حریم طبیعی رودخانه ها و ساخت سازه های کنترل برای بهره برداری از منابع رودخانه ا ی را نام برد.در مطالعه حاضر تحقیق در رابطه میزان دبی رسوب رودخانه شهر چای در آذربایجان غربی ومقدار بارندگی در حوضه شهر چای انجام شده است. بررسی های حاصل نشان می دهد با کمبود بارندگی در اثر تغییرات محیط زیستی و اقلیمی در این حوضه میزان ارتفاع آب و دبی جریان کاهش یافته در نتیجه دبی رسوب کاهش می یابد و رسوب گذاری در این رودخانه افزایش یافته است.و همچنین با گرم شدن هوای منطقه و ذوب سریع برف در ارتفاعات در فصول اولیه سال میزان سیلاب افزایش یافته در نتیجه مواد قابل حمل رودخانه مذکور افزایش می یابد که اثرات سوئی بر حریم طبیعی رودخانه داشته و میزان رسوب را در سد مخزنی شهر چای افزایش می دهد

لینک کمکی