فایل word مقاله تحليل خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ايراني فارسي زبان سطح پيشرفته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل خطاهاي نوشتاري دانش آموزان ايراني فارسي زبان سطح پيشرفته :

چکیده:
خطاهای زبانی بر توانایی کاربران زبان هنگام برقراری ارتباط تاثیر می گذارد. از این رو, مطالعه خطا در آموزش زبان کاربرد داشته و نشان دهنده سطح دانش و تسلط آن ها نسبت به قواعد زبان است. به علاوه, مطالعه خطاها نشان دهنده موفقیت یا عدم موفقیت روش های تدریس و مواد آموزشی در دستیابی به اهداف است این تحقیق با توجه به اهمیت مهارت نوشتن در پیشرفت تحصیلی و اجتماعی و به منظور اندازه گیری میزان موفقیت دانش آموزان فارسی زبان در یادیگری مهارت نوشتن به زبان مادری, میزان و نوع خطاهای نوشتاری دانش آموزان فارسی زبان مقطع دبیرستان را از منظر تحلیل خطا بررسی کرد است. میتوان چنین نتیجه گیری کرد که داشن آموزان فارسی زبان سطح پیشرفته در کاربرد ساختارها و نشانه های گفتمانی ضعف داشته و نیازمند آموزش بیشتر هستند.

لینک کمکی