فایل word مقاله بررسي و مدل سازي سلول خورشيدي تحت تأثير دما,زاويه تابش و پارامتر هايداخلي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي و مدل سازي سلول خورشيدي تحت تأثير دما,زاويه تابش و پارامتر هايداخلي آن :

چکیده:
در این مقاله ابتدا تأثیر پارامترهای خارجی از جمله دما و زاویه تابش بر ولتاژ,جریان و توان خروجی یک سلول خورشیدی که توسط سایر مقاله ها مورد بررسی قرار گرفته,ارائه شده است.علاوه بر این عوامل هدف اصلی از این مقاله تأثر پارامتر های داخلی سلول خورشیدی از جمله مقاومت ها,جریان و ضریب ساختاری سلول خورشیدی بر خروجی می باشد که با نرم Matlabمدل سازی شده و نتایج این بررسی به صورت نمودار ارائه شده و پس از مقایسه پارامتری که بیشترین تأثیر را از لحاظ انعطاف پذیری بر خروجی دارد انتخاب شده است.

لینک کمکی