فایل word مقاله رواسازي آزمون شناسايي حرف- کلمه براي يادگيرندگان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله رواسازي آزمون شناسايي حرف- کلمه براي يادگيرندگان :

چکیده:
هدف این پژوهش تهیه ابزاری معتبر به منظور کمک به روانشناسان مدرسه و آموزگاران در فهم و تشخیص مشکلات ناشی از خواندن یادگیرندگان می باشد. طرح این پژوهش توصیفی و از نوع آزمون سازی است. نتایج نشان داد که این آزمون دارای پایایی و روایی مطلوبی است. پارامتر تشخیصی و دشواری بر اساس نظریه سؤال – پاسخ نشان داد که سؤال ها دارای توانایی تشخیصی مناسب و دشواری مطلوب می باشند. منحنی تابع آگاهی نشان داد که مناسب ترین کاربرد آن در سطح توانایی شناسایی حرف- کلمه بین 3- تا 3+ است. می توان گفت ویژگی روانسنجی این آزمون مناسب می باشد.

لینک کمکی