فایل word مقاله بررسي مدل لجن فعال IAWQ شماره 1 (ASM1) با استفاده از داده هاي تصفيه خانه فاضلاب در مقياس کامل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي مدل لجن فعال IAWQ شماره 1 (ASM1) با استفاده از داده هاي تصفيه خانه فاضلاب در مقياس کامل :

چکیده:
مدل ASM1 یکی از پرکاربردترین مدل های لجن فعال می باشد که مورد اقبال محققین واقع شده است. این مدل در سال 1987 توسط گروه IAWQ ارئه شد و نخستین مدل رسمی لجن فعال می باشد. در این تحقیق جهت بررسی تطابق نتایج مدل با واقعیت از داده های تصفیه خانه فاضلاب جنوب اصفهان استفاده شد. این تصفیه خانه جمعیتی حدود 1000000 نفر را تحت پوشش قرار می دهد و از روش لجن فعال متعارف برای تصفیه فاضلاب شهری در آن استفاده می گردد. مولفه های مدل ASM1 مانند پارامترهای سوبسترای سریع تجزیه پذیر (Ss) و کند تجزیه پذیر (Xs), غلظت COD کل, نیتروژن کل, مواد معلق, نیتروژن نیتراتی و نیتروژن کلدال طی 68 روز در تصفیه خانه اندازه گیری شد و وارد مدل گردید. برای مدلسازی از نرم افزار STOAT که در آن مدل ASM1 پیاده سازی شده است استفاده شد. در کالیبراسیون مدل از ضرایب سینتیکی و استوکیومتری مدل IAWQ در دمای 20 درجه سانتیگراد استفاده شد و نتایج مدل با واقعیت تطبیق قابل قبولی پیدا کرد.

لینک کمکی