فایل word مقاله روان شناسي سلامت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روان شناسي سلامت :

چکیده:
سلامت و بیماری تحت تأثیر عوامل زیادی است. باوجوداینکه بیماری های ارثی و واگیردار مشترک هستند اما عوامل رفتاری و روان شناختی زیادی وجود دارد که بر بهزیستی جسمی و بسیاری از شرایط پزشکی اثر می گذارد. روانشناسی سلامت حوزه ای تخصصی است که در آن به این موضوع پرداخته می شود که عوامل زیستی, روان شناختی, رفتاری و اجتماعی چگونه روی سلامت و بیماری تأثیر می گذارد. دیگر واژه ها همچون روانشناسی پزشکی و طب رفتاری برخی اوقات به عنوان مترادف روانشناسی سلامت به کار می رود. نقطه تمرکز روانشناسی سلامت بر افزایش سلامتی و همین طور پیشگیری از بیماری و درمان آن است. روانشناسان سلامت همین طور می خواهند بدانند که افراد چگونه به بیماری خود واکنش نشان می دهند, با آن مقابله می کنند و از آن بهبود می یابند.برخی روان شناسان سلامت روی بهبود سیستم مراقبت از سلامت و رویکرد دولت به سیاست مراقبت از سلامت کار میکنند.

لینک کمکی