فایل word مقاله ارزيابي اقتصادي )کمي( براي محصول ذرت علوفه اي در منطقه کمين سعادت شهر استان فارس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله ارزيابي اقتصادي )کمي( براي محصول ذرت علوفه اي در منطقه کمين سعادت شهر استان فارس :

چکیده:
اگر چه یکی از بزرگترین معایب ارزیابی اقتصادی نوسان قیمت ها و عدم ثبات شرایط اقتصادی است, لیکن جهت آمایش سرزمین, برنامه ریزی استفاده از سرزمین و تصمیم گیری, ملاحضات اقتصادی کلیدی ترین نقش را ایفا میکند. صرفهاقتصادی از عوامل مهمی است که کشاورزان را ترغیب می کند تا نسبت به کشت یک محصول اقدام کنند. بنابراین علاوه بر ارزیابی کیفی و کمی, می توان بر اساس مقدار سود خالص یا ناخالص در واحد سطح, از نظر اقتصادی نیز تناسب اراضی راارزیابی کرد. اساس ارزیابی اقتصادی سود خالص و یا ناخالص است که از هر زمین عاید میشود. هدف از این مطالعه ارزیابیاقتصادی بخشی از شهرستان سعادت شهر )منطقه کمین( برای محصول ذرت علوفه ای می باشد. بدین منظور 8 پروفیل شاهد از بین پروفیل های حفر شده انتخاب گردید و پس از جمع آوری اطلاعات مربوط به تولید واقعی, مقدار هزینه های متغیر محصول و مقدار تولید بحرانی, مقادیر سود ناخالص محاسبه و حدود کلاسهای تناسب اراضی تعیین گردید. نتایج نشان داد که از واحدهای مجزا شده یک واحد دارای تناسب نسبتاً مناسب و دو واحد دارای تناسب خوب می باشد.

لینک کمکی