فایل word مقاله روش تدريس براي درس آمار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش تدريس براي درس آمار :

چکیده:
با توجه به اهمیت بارز درس آمار و لزوم شناخت و به کارگیری روشهای تدریس مناسب, این پژوهش با هدف یافتن روشهای تدریس مؤثر برای بالا بردن سطح یادگیری درس آمار انجام گرفته است. در این پژوهش سعی شده با استفاده از روش تحلیلی اسنادی, پیشینهی تحقیق مورد بررسی قرار گیرد و مطالب برای پاسخ به سه سؤال زیر گردآوری و تنظیم شوند: 1 – چه موانعی باعث کاهش یادگیری در درس آمار میشود؟ 2 – چه روشهای تدریسی برای این درس مفیدتر است و کاربرد بیشتری دارد؟ 3- چگونه نگرشهای منفی دانشجویان نسبت به درس آمار را از بین ببریم و انگیزهی لازم برای آموختن این درس را افزایش دهیم؟ یافته های پژوهش بیانگر این امر است که چه بسا همین نگرشهای منفی و انگیزه ی پایین جهت فراگیری درس آمار موانعی بر سر راه یادگیری این درس میباشند و روش تدریس مناسب در بهبود این امر نقش به سزایی دارد. بسیاری از پژوهشگرانی که در این مقاله از نظرات آنها استفاده شد, بر این باور بودند که روشهایی برای تدریس آمار مناسبند که دانشجویان را به فعالیت وادارند و نقش آنها را در فرآیند تدریس پررنگ تر کنند. روشهای فعال پیشنهادی در این زمینه روش تدریس مشارکتی, استفاده از ابزار آموزشی نظیر کامپیوتر, روش تدریس حل مسأله, حل تمرین و روش تدریس پژوهش آموزی بوده است.

لینک کمکی