فایل word مقاله تحليل زندگي و آثار خواجه عبدالله انصاري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل زندگي و آثار خواجه عبدالله انصاري :

چکیده:
خواجه عبدالله انصاری صوفی و عالم نامدار قرن پنجم هجری است او یکی از بزرگ ترین مفسرین, محدثین, واعظین ایران به شمار می رود. علم خواجه عبدالله انصاری شمولیت و گستردگی همه جانبه دارد. چون او علاوه بر مفسر و محدث بودن یکی از ادیبان برجسته ادبیات ایران نیز محسوب می شود. مشی تصوف خواج عبدالله جمع طریقت و شیعت بوده و به شاگردان و مریدان خود برای رعایت آداب شریعت مکرر سفارش می کرده است. آثار وی بیشتر در تاریخ تصوف تفسیر, حدیث شرح مبانی و اصول تصوف و مناجات است. در این مقاله سعی شده است نخست زندگی و سپس آثار خواجه عبدالله انصاری تحلیل شود. تحلیل زندگی خواجه متکی بر نوع خاص ریاضت اوت و درتحلیل آثار نیز از تحلیل ادبی کمک گرفته شده است.

لینک کمکی