فایل word مقاله بررسي وضعيت اکولوژيکي منطقه حفاظت شده ديزمار جهت زون بندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي وضعيت اکولوژيکي منطقه حفاظت شده ديزمار جهت زون بندي :

چکیده:
دیزمار قسمتی از کوهستان قره داغ در شمال استان آذربایجان شرقی می باشد که به دلیل ویژگی های فیزیکی و تنوع گونه های گیاهی و جانوری دارای اهمیت می باشد. هدف از این تحقیق زون بندی منطقهحفاظت شده دیزمار می باشد. این مطالعه به صورت کتابخانه ای, میدانی, تفسیر تصاویر ماهواره ای, تحلیل آماری در محیط نرم افزار GIS با توجه به روش مخدوم و دستورالعمل طرح مدیریت مناطق می باشد. اراضی با پوشش جنگلی انبوه, بعنوان زون امن و حفاظت شده و در اراضی با پوشش جنگلی تنک و مراتع مشجر سایر زون ها قرار دارد.

لینک کمکی