فایل word مقاله روش شناسي امام صادق(ع) در موضوع تعليم و تربيت ديني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله روش شناسي امام صادق(ع) در موضوع تعليم و تربيت ديني :

چکیده:
این مقاله به بررسی روش شناسی امام صادق(ع) در موضوع تعلیم و تربیت دین میپردازد. پژوهشگران در ابتدا به اهمیت و ضرورت بحث پرداخته اند. هدف از پزوهش با توجه به اهمیت و ضرورت علم آموزی در مکتب اسلام , آشنایی با شیوه های تربیتی و دانش اندوزی در مکتب امام صادق(ع) است. روش پژوهش که در این مقاله , اسنادی, توصیفی, کتابخانه ای و تاریخی است دستاوردهایی از جمله رسیدن به تعالیم و اموزه ها , نصایح و مواعظ والا در زمینه تعلیم و تربیت در مکتب صادق آل محمد در زمینه پیشبرد توسعه ای پایدار در اهداف نظام آموزشی و پرورشی کشور به همراه دارد.

لینک کمکی