فایل word مقاله بررسي معيارهاي حاکم بر مکان يابي, ظرفيت و اندازه ايستگاه انتقال پسماند شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله بررسي معيارهاي حاکم بر مکان يابي, ظرفيت و اندازه ايستگاه انتقال پسماند شهري :

چکیده:
جمع آوری و حمل به عنوان پرهزینه ترین بخش در سیستم مدیریت پسماند, همواره توجه طراحان و مدیران مسئول را متوجه خود ساخته است. در این میان ایستگاه های انتقال, به عنوان واسط بین بخش جمع آوری و حمل پسماند تا محل دفع نهایی, نقشی مهم در سیستم مدیریت پسماند شهری ایفا می کنند. بنابراین ارزیابی ضرورت احداث ایستگاه انتقال با توجه به هزینه های اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی خاص خود (به منظور تجمیع پسماند), در مقایسه با حمل مستقیم تا مسافتی طولانی امری ضروری است. در این مطالعه, علاوه بر مقایسه هزینه های حمل مستقیم نسبت به حمل از طریق ایستگاه انتقال, انواع پسماندهای قابل پردازش در یک ایستگاه واسط مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به منظور شناخت فرآیند طراحی ایستگاه انتقال و پارامترهای موثر بر آن, به معیارهای تاثیرگذار بر ظرفیت, تعداد و مکان یابی یک ایستگاه انتقال پرداخته شده است. سطح تحت پوشش, نوع پسماند و ظرفیت وسایل حمل و ذخیره سازی از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر ظرفیت ایستگاه انتقال هستند, درحالیکه میزان پسماند ورودی به ایستگاه عاملی تعیین کننده در تعداد ایستگاه های لازم شمرده می شوند. معیارهای محدودیتی, تکنیکی و شهری نیز از جمله معیارهای موثر بر مکان یابی ایستگاه انتقال هستند که شامل مواردی نظیر محدودیت های کاربری, دسترسی به راه ها, سازگاری ترافیکی, قابلیت توسعه, شیب بندی و دسترسی به انشعابات آب و برق می گردند.

لینک کمکی