فایل word مقاله تحليل ساختار روايي داستان شيخ صنعان براساس نظريه تزوتان تودوروف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل word مقاله تحليل ساختار روايي داستان شيخ صنعان براساس نظريه تزوتان تودوروف :

چکیده:
ساختارگرایی در عرصه های مختلف ادبی به تحقیق پرداخته اند ولی بیشترین کوشش آن ها صرف بررسی و پژوهش در داستان و روایت شده است. ساختگرایان معتدقند که هر داستان را می توان به ساختارهای روایتی تجزیه کرد. ساختارگرایی, اساس کار شکل روایت است. جزئیات ظریف ساز و کارهای درونی متون ادبی بررسی می شوند تا واحدهای ساختاری بنیادی یا علکردهای (مانند عملکرد شخصیت) حاکم بر کارکردهای روانی متون کشف شوند. یکی از این معروف ترین ساختار باوران Structuralistes تزوتان تودوروف است. وی عملکرد روایی را مانند مقوله های نحوی می داند و در تحلیل ادبی داستان به سه جنبه کلامی , نحوی , معنایی آن توجه می کند. هدف ما در این جستار نقد و بررسی شیوه داستان سرایی عطار در داستان شیخ صنعان براساس الگوی ارائه شده تودوروف در دو مبحث کلامی و نحوی است. براساس الگویی که تودوروف مطرح می کند, کل روایت حکایت شیخ صنعان, نقل قولی از روای است. این حکایت از ساختار روایی واحدهای پیروی کرده است. ساختار روایی ان بر مبنای پنج پی رفت پایه استوار است و شیوه آن زنجیره سازی است .

لینک کمکی